חברי בד"ץ בעלזא


זכינו להתקבל בחביבות ובמאור פנים בפני הרבנים הגאונים חברי בד"ץ בעלזא אשר האצילו בברכות על ראשי הארגון ועל כל מי שיטול חלק ויזה לקיים אצת מצוות השמיטה בהידור .

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה