מהיום גם אתה יכול להצטרף לגדולי ישראל

לקיים בעצמך את מצוות השמיטה בפועל ממש

ולזכות בסגולת וציוויתי את ברכתי!

על ידי רכישת יחידת קרקע חקלאית בנאמנות לשנת השמיטה

בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש

קרקע בבעלותך משמיטה לשמיטה- אינסוף זכויות

וגם שמיטת תשפ"ב

וגם שמיטת תשפ"ט

וגם מצוות התלויות בארץ!

גם במהלך שנת השמיטה אפשר לרכוש יחידת קרקע ולקיים את מצוות "וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ"
בכל רגע ורגע בשנת השמיטה, ולזכות בברכת 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי' המסוגלת לפרנסה

גם אתה יכול להצטרף לגדולי ישראל
ולקיים בעצמך את מצוות השמיטה ומצוות התלויות בארץ בפועל ממש!

על ידי רכישת קרקע חקלאית בנאמנות לשנות השמיטה תשפ"ב ותשפ"ט, בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש,
תקיים גם את מצוות השמיטה בשנת השבע וגם את שאר המצוות התלויות בארץ בשש השנים.

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה

איך זוכים במצוות שמיטה?

אתה מצטרף וממנה אותנו לרכוש יחידת קרקע עבורך

אנחנו רוכשים את הקרקע ורושמים אותה על שמך בטאבו באמצעות נאמן

אנחנו מגדלים גידולים חקלאיים בקרקע במשך שש השנים ומפקירים אותה לקראת השמיטה הבאה

אתה זוכה גם במצוות השמיטה ובסגולתה וגם במצוות התלויות בארץ!

אתה מצטרף

וממנה את אגודת שמיטה לרכוש בשליחותך יחידת קרקע עם גידולים חקלאיים

הכשרת הקרקע

אנחנו דואגים לחקלאים שיעבדו את הקרקע ויגדלו גידולים חקלאיים בשנה השישית

רישום בטאבו

אגודת שמיטה רוכשת את הקרקע בשליחותך ורושמת אותה עבורך בטאבו בנאמנות

השבתת הקרקע

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה לקראת שנת השמיטה

אתה זוכה

במצוות השמיטה הנדירה ובסגולה האדירה של 'וציוויתי את ברכתי'!

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

בלחיצת כפתור, יחידת קרקע יכולה להיות שלך מעכשיו ועד סוף שנת השמיטה תשפ"ט!

אמה אחת

$41 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: $500)

ד' אמות בארץ הקודש

$447 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: $5,364)

ד' אמות על ד' אמות

$897 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: $10,764)

הפתרון ההלכתי - משפטי הכי נכון לקיום
מצוות השמיטה בהידור בזמן הזה
שליחות - נאמנות לקיום מצוות השמיטה דווקא באמצעות 'אגודת שמיטה'

על מנת לאפשר לכל אחד ואחד לקיים בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ולפי כל הפוסקים, צריך שתהיה לך קרקע פרטית בבעלותך בטאבו.

למה באמצעות נאמנות? למה לא שכירות? למה טאבו ולא לא מינהל? למה בכלל להחזיק קרקע?

"אני הוא שעתיד ליתן שכר טוב אם ישמרו אותן"

(מדרש תנחומא)

זוהי הבטחתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והסגולה הנדירה של "וציוויתי את ברכתי" לשומרי השמיטה ומקיימי מצוותה.גם רוכשים המצטרפים כעת, במהלך שנת השמיטה תשפ"ב, זוכים לקיים בכל רגע ורגע של שנת השמיטה את מצוות 'ושבתה הארץ'.

שמיטה ושו"ת

מדוע לקנות כבר היום קרקע לשמיטה הבאה? מה הרווח בזה?

תשובה:

ברכישת קרקע כבר היום, מלבד הזכות העצומה והנדירה של מצוות השמיטה, תזכו גם לקיים ביחידת הקרקע שלכם במשך ששת השנים הבאות את המצוות התלויות בארץ בהידור רב, גם מצוות שאפשר לקיימן רק כשיש אדמה בארץ ישראל, כמו מצוות תרומות ומעשרות ועוד.

מלבד זאת, מי שכבר רכש יחידת קרקע לשנת השמיטה תשפ"ב ומרחיב את הבעלות עד לשמיטה הבאה- תשפ"ט, חוסך את עלויות הקניה והמכירה ומרוויח הנחה משמעותית

האם ניתן להצטרף גם אחרי ראש השנה ובמהלך שנת השמיטה?

תשובה:

בהחלט, בשנת השמיטה ישנן שתי מצוות, מצווה אחת להשבית את הארץ בכל שנת השמיטה, שאותה מקיים בכל רגע ורגע מי שיש בבעלותו שדה בשנה השביעית ככתוב: וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה', ומצווה נוספת של להפקיר את הגידולים שגדלו בשנה השישית ככתוב: וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ. לכן גם מי שמצטרף אחרי ראש השנה זוכה לקיים בכל שניה ושניה במהלך שנת השמיטה תשפ"ב את מצוות "ושבתה הארץ שבת לה', וזוכה בהבטחת התורה לפרנסה "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם"

מדוע צריך קרקע חקלאית נטועה, ולא די בהשמטת כל קרקע שהיא בארץ ישראל?

תשובה:

מצוות השמיטה מתחלקת בעצם לשניים: חלק אחד הוא מצוות "והשביעית, תשמטנה ונטשתה" בו נצטוינו על הפקרת היבול הגדל בשביעית כך שפשוט וברור שרק בקרקע בעלת גידולים חקלאיים מקיימים מצווה זו. החלק השני נוגע ל"ושבתה הארץ שבת לה'" כשכאן הציווי הוא על שביתה מעבודה. דבר המתקיים בקרקע שעיבדוה בשישית והשביתוה בשביעית.

ע"פ הוראת הוראת רב הארגון הגרש"א שטרן אגודת שמיטה מבצעת דיווח חוקי למיסוי מקרקעין ולטאבו לכל מצטרף. האם אין די בקיום הקניינים ההלכתיים?

תשובה:

הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל במכירת חמץ והיתר עיסקא היו שיש להוסיף סעיף שיתן להסכמים תוקף חוקי, שלא יהיה ניתן לבטל אותם בבתי משפט. כ"כ בנידון דינן יש לתת למקח תוקף חוקי לצד הקניינים ההלכתיים.

מה ההסבר ההלכתי להוראת עמוד ההלכה הגרש"א שטרן שליט"א שאגודת שמיטה תרכוש קרקע פרטית (טאבו) ולא אדמת מינהל?

תשובה:

המעמד של קרקעות מינהל הינו חכירה לשנים ארוכות שהוא אולי מעט יותר משכירות. אמנם בקרקעות מינהל למגורים יש לדון האם החכירה נחשבת כשכירות או כקניה, אך קרקע חקלאית נמצאת במעמד נחות יותר בכמה נקודות מרכזיות: א. כדי למכור או להעביר את בכויות החוכר בקרקע יש צורך באישור מיוחד של המינהל. ב. יש לחדש את חוזה החכירה מידי כמה שנים. ג. המינהל מחליט לעיתים על אי הארכת הסכם החכירה, מה שלא קורה במגורים.

השוכר קרקע ומשמיטה בשביעית קיים את המצווה או לא?

תשובה:

לא, היות שלהלכה נפסק ששכירות לא קניא, הרי אין השדה של השוכר אלא של המשכיר. וכן להיפך - יהודי המשכיר את שדהו לנכרי לא נפטר בכך מחיוב מצוות שמיטה

חדשות שמיטה

שמיטה תשפ"ב

טקס רכישת הקרקע לאלפים שכבר הצטרפו לקיום מצוות שמיטה בהידור מלא באמצעות "אגודת שמיטה"

בימים אלו, ערב שנת השמיטה, רבים מהמהדרים במצוות כבר מצטרפים למרנן ורבנן גדולי ישראל ורוכשים לעצמם יחידת קרקע, אשר תירשם על שמם בנאמנות בטאבו ובכך יקיימו את מצוות השמיטה בהידור בקרקע אשר בבעלותם הבלעדית ב"אגודת שמיטה" הפועלת זה כבר השמיטה השלישית במטרה לזכות כל יהודי בארץ ובעולם בקיום מצוות שמיטה בהידור, ערכו בימים האחרונים את […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

הרב שמחה מרגליות יו"ר אגודת שמיטה בראיון באתר כיכר השבת (וידאו)

אנחנו עומדים רגע לפני שנת השמיטה. בראיון מרתק ונוקב שואל משה מנס את הרב שמחה מרגליות – יו"ר אגודת שמיטה, את כל השאלות שעולות כששומעים על היוזמה לרכישת יחידות קרקע חקלאית לקיום מצוות השמיטה. למה שאדם ילך להתחייב במצווה שהוא צריך לקיים? האם אישה יכולה לרכוש קרקע? כמה מהכסף הולך לרכישת הקרקעות וכמה הולך לאגודה? מי […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

יו"ר אגודת שמיטה הרב שמחה מרגליות בראיון לרדיו קול חי

האזינו לראיון של הרב שמחה מרגליות ברדיו קול חי בתוכנית "הפוך על הפוך" בהגשתו של הרב משה בן לולו, בה סיפר על אגודת שמיטה וקיום המצווה בהידור.
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

זריזין מקדימין לשמיטה ב"אנחנו וצאצאינו"

מבצע מיוחד "זריזין מקדימין לשמיטה" מתקיים בחודש האחרון, כדי להנחיל את מצוות השמיטה לילדי ישראל ערב שנת השמיטה תשפ"ב, בבחינת "דבר בעיתו מה טוב". במסגרת המבצע  המיוחד , שיזמו "אגודת שמיטה" וארגון "אנחנו וצאצאינו" פורסם באמצעות עלונים מרתקים שחולקו בפרשת בהר אשר בה מרוכזים ענייני שנת השבע – שנת השמיטה "וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הצטרף לקיום מצוות שמיטה ע"י "אגודת שמיטה"

במהלך הביקור של ראשי האגודה בבית הגאון רבי עמרם פריד שליט"א התייחס הגאון שליט"א לנושאים הלכתיים אקטואלים במצוות השמיטה בשו"ת מרתק * וגם: מה הפתרון המבריק עבור אישה שחפיצה בקיום מצוות שמיטה בהידור במהלך ביקור שערכו ראשי "אגודת שמיטה" בין בתי גדולי ישראל נכנסו ראשי האגודה אל מעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

עם השקת פעילות "אגודת שמיטה" נכנסו ראשי האגודה להתברך אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

זו השמיטה השלישית שמרן שר התורה סומך את ידיו על פעילות "אגודת שמיטה" המאפשרת לכל יהודי לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש, ולקיים בה בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ראשי "אגודת שמיטה" התקבלו אמש בברכה אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מיד לאחרת השקת פעילות האגודה לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, פעילות המאפשרת לכל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד במעמד נדיר ומיוחד שהתקיים בערב חג השבועות בביתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של בעל ה"שבט הלוי" שליט"א, נרכשה הקרקע בה […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א הצטרף לאגודת שמיטה בעת ביקורו ביריד המבשר

עם תום תפילת רבים המיוחדת שהתקיימה ביריד כשהרה"צ שליט"א עבר לפני התיבה, נפנה אל עמדת אגודת שמיטה והצטרף להמוני בית ישראל יחד עם גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצות השמיטה כהלכתה
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

דבורה קורן המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות "תשמטנה ונטשתה" "ושבתה הארץ שבת לה'" בפועל, הצטרפו בפועל לקיום המצוות על פי כל כללי ההלכה.ראשי אגודת השמיטה הפועלים בהכוונתו ההלכתית של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד "שערי הוראה", עלו לבתיהם של גדולי ישראל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

מיזם חדש: שמיטת קרקע – גם אם אין לך קרקע

הכל התחיל כששני אברכים שלמדו הלכות שמיטה, החליטו להפוך הלכה למעשה: הם רכשו קרקע חקלאית ענקית, חילקו אותה לחלקים. כעת נמכר כל חלק במחיר מסובסד, בכדי לאפשר לציבור הרחב לקיים את השמיטה כהלכתה.שירה כהן, הידברות לכתבה המלאה באתר הידברות http://www.hidabroot.org/he/article/77474
להמשך קריאה

יהודי יקר! האם קיימת מימיך מצוות שמיטה ומצוות התלויות בארץ?

זו ההזדמנות שלך לקיים מצוות רבות ולזכות בברכת השמיטה ובסגולתה!