פיקוח הלכתי

מכתב הסכמה וברכה מאת רב האגודה

עמוד ההלכה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א
רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה

רב האגודה בחתימה על הצטרפות לקיום מצוות שמיטה, ערב שנת השמיטה תשע"ה
בסיור במטע המשמשים בזכרון יעקב. ערב שנת השמיטה תשס"ח

"נתבקשתי על ידי מנהלי "אגודת השמיטה שע"י שומרי שביעית", שמטרתם היא לזכות את בני ישראל זה שמיטה שלישית בנטילת חלק בקיום מצוות השביעית בפועל ממש בחלקת קרקע משלהם בארץ ישראל, ובקשוני לעקוב מקרוב אחרי נוסחאות שטר המכירה וסדר דרכי הקנינים הנערכים על ידם, שעל ידם הם זוכים בבעלות גמורה בגוף הקרקע הנטועה עם גידולים חקלאיים, ובהשבתתם את עבודות הקרקע בפרוס שנת השמיטה המה מקיימים את מצוות שנת השבע – שנת השמיטה כהלכתה.

ואכן לאחר העיון והבירור הנני לאשר בזאת כי שטרות המכר ודרכי הקנינים המה נערכים כדת וכדין, ככל משפטי הקנינים וחוקותיהם, על הצד היותר טוב. יתן ה' ונזכה כולנו לקיים את מצוות השמיטה מן התורה, בשום ה' את שבות עמו, בעגלא ובזמן קריב."

קריאת מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק"ל ושיבדלחט"א למען האגודה

  • All
  • אדמו"רים וגדולי החסידות
  • גדולי וחכמי ספרד
  • רבנים וראשי ישיבות