מצוות התלויות בארץ

באמצעות 'אגודת שמיטה' זכו כבר אלפי יהודים לקיים מזה שלוש שמיטות את מצוות השמיטה כהידורה וכהלכתה, על ידי רכישת קרקע שהושמטה וננטשה.

עם קיום מצוות השמיטה התעורר בקרב רוכשים רבים הרצון להרוויח מצוות נוספות הקשורות ביחידת הקרקע אותה רכשו.

וכך נולד הרעיון החדש: אגודת שמיטה משאירה את הקרקע ליד יבניאל ברשותה, ותמשיך גם לאחר שנת השמיטה להציע יחידות קרקע לכל יהודי בארץ ובעולם, כדי שיזכו לקיים בה מצוות רבות בהן זוכים רק בעלי קרקע.  

יהודי יקר! כבר היום באפשרותך לרכוש יחידת קרקע משלך, או להשאיר בבעלותך את יחידת הקרקע שכבר רכשת, ובכך לקיים גם את מצוות השמיטה בשנת השבע, וגם את המצוות התלויות בארץ בשש השנים הבאות!

גם רוכשים המצטרפים למיזם כעת לראשונה, זוכים בכל רגע ורגע של שנת השמיטה בקיום מצוות "ושבתה הארץ שבת לה'", ובנוסף לה במצוות התלויות בארץ בכל ששת השנים הבאות.

כל הרווחים שיוכנסו מגידולי הקרקע בשש השנים הקרובות ילכו לכיסוי העלויות. במידה ויוותרו רווחים נוספים הם ייתרמו לצדקה.

לתשומת לב: בהוראת הרב שטרן שליט"א יגודלו בקרקע גידולים עונתיים וירקות, ולא עצים. לכן יקוימו בקרקע המצוות הרלוונטיות לגידולים אלו בלבד.

המצוות התלויות בארץ:

 1. ביכורים – מצווה מהתורה להביא את הפירות הראשונים של השנה משבעת המינים לבית המקדש במתנה לכהנים. להרחבה על מצוות ביכורים >>
 2. חלה – מצווה מהתורה להפריש מכל מאפה מחמשת מיני דגן חלק שיינתן לכהן כדי שייאכל בטהרה. להרחבה על מצוות חלה >>
 3. תרומות ומעשרות – מצוות מהתורה המצוות להפריש חלקים מיבול הארץ לכהנים, לווים ועניים. להרחבה על מצוות תרומות ומעשרות >>
 4. לקט ופרט – מצוות מהתורה המצוות על בעל היבול להשאיר מתנות לעניים בשדה או בכרם בארץ ישראל. להרחבה על מצוות לקט ופרט >>
 5. שכחה – מצווה מהתורה להשאיר את היבול שנשכח בשדה ובמטע עבור העניים. להרחבה על מצוות שכחה >>
 6. פאה – מצווה מהתורה להשאיר את שולי השדה עבור העניים ולא לקחת מהתבואה הגדלה שם. להרחבה על מצוות פאה >>
 7. עוללות – מצווה מהתורה שלא לבצור ענבים שאינם צומחים כדרך אשכול ענבים ולהשאירם עבור העניים. להרחבה על מצוות עוללות >>
 8. כלאי זרעים – לאו מהתורה האוסר לזרוע שני מינים של זרעי מאכל בסמיכות. להרחבה על מצוות כלאי זרעים >>
 9. חדש – לאו מהתורה האוסר לאכול מתבואת השנה החדשה קודם להקרבת מנחת העומר או קודם לי"ז ניסן בימינו. להרחבה על מצוות חדש >>
 10. כלאי הכרם – לאו מהתורה האוסר על זריעת גפן היין יחד עם צמחים אחרים ועל אכילת צמחים שנזרעו בסמוך לגפן והנאה מהם. להרחבה על מצוות כלאי הכרם >>
 11. ערלה – לאו מהתורה האוסר לאכול וליהנות מפירות עצי הפרי בשלוש השנים הראשונות לנטיעתם. להרחבה על מצוות ערלה >>
 12. נטע רבעי – מצווה מהתורה לאכול בטהרה בירושלים את הפירות שגדלו בשנתו הרביעית של האילן, או לפדותם בכסף בו חובה לקנות אוכל שיאכל בטהרה. להרחבה על מצוות נטע רבעי >>