מהיום גם אתה יכול להצטרף לגדולי ישראל

לקיים בעצמך את מצוות השמיטה בפועל ממש

ולזכות בסגולת וציוויתי את ברכתי!

על ידי רכישת יחידת קרקע חקלאית בנאמנות לשנת השמיטה

בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש

מצוות שמיטה בזמן הזה. לכל אחד. בהידור.

לא שכירות.

לא חכירה ממינהל.

בעלות אמיתית!

גם במהלך שנת השמיטה אפשר לרכוש יחידת קרקע ולקיים את מצוות "וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ"
בכל רגע ורגע בשנת השמיטה, ולזכות בברכת 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי' המסוגלת לפרנסה

מהיום גם אתה יכול להצטרף לגדולי ישראל
לקיים בעצמך את מצוות השמיטה בפועל ממש
לזכות בסגולת וציוויתי את ברכתי!

על ידי רכישת יחידת קרקע חקלאית בנאמנות לשנת השמיטה
בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה

איך זוכים במצוות שמיטה?

אתה מצטרף וממנה אותנו לרכישת יחידת קרקע עבורך

אנחנו רושמים את היחידה על שמך בטאבו

אנחנו מפקירים את החלקה בתחילת שנת השמיטה

אתה זוכה במצווה הנדירה ובסגולה האדירה!

אתה מצטרף

וממנה את אגודת שמיטה לרכוש בשליחותך יחידת קרקע עם גידולים חקלאיים

הכשרת הקרקע

אנחנו דואגים לחקלאים שיעבדו את הקרקע ויגדלו גידולים חקלאיים בשנה השישית

רישום בטאבו

אגודת שמיטה רוכשת את הקרקע בשליחותך ורושמת אותה עבורך בטאבו בנאמנות

השבתת הקרקע

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה לקראת שנת השמיטה

אתה זוכה

במצוות השמיטה הנדירה ובסגולה האדירה של 'וציוויתי את ברכתי'!

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

בלחיצת כפתור, יחידת קרקע יכולה להיות שלך!

אמה אחת

66 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,068 800)

ד' אמות בארץ הקודש

111 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,788 1,340)

ד' אמות על ד' אמות

224 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 3,588 2,690)

הפתרון ההלכתי - משפטי הכי נכון לקיום
מצוות השמיטה בהידור בזמן הזה
שליחות - נאמנות לקיום מצוות השמיטה דווקא באמצעות 'אגודת שמיטה'

על מנת לאפשר לכל אחד ואחד לקיים בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ולפי כל הפוסקים, צריך שתהיה לך קרקע פרטית בבעלותך בטאבו.

למה באמצעות נאמנות? למה לא שכירות? למה טאבו ולא לא מינהל? למה בכלל להחזיק קרקע?

"אני הוא שעתיד ליתן שכר טוב אם ישמרו אותן"

(מדרש תנחומא)

זוהי הבטחתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והסגולה הנדירה של "וציוויתי את ברכתי" לשומרי השמיטה ומקיימי מצוותה.

שמיטה ושו"ת

האם ניתן להצטרף גם אחרי ראש השנה ובמהלך שנת השמיטה?

תשובה:

בהחלט, אך כמובן כדאי להצטרף לפני ראש השנה בכדי לקיים את שני המצוות של שמיטה.

בשנת השמיטה ישנם שתי מצוות, מצווה אחת להשבית את הארץ בכל שנת השמיטה, שאותה מקיים בכל רגע ורגע מי שיש בבעלותו שדה בשנה השביעית ככתוב: וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה', ומצווה נוספת של להפקיר את הגידולים שגדלו בשנה השישית ככתוב: וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ. את מצוות 'ונטשתה' מקיים רק מי שמצטרף לפני ראש השנה, ומי שמצטרף אחרי ראש השנה זוכה רק לקיים בכל שניה ושניה במהלך שנת השמיטה תשפ"ב את מצוות "ושבתה הארץ שבת לה', וזוכה בהבטחת התורה לפרנסה "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם"

למה הקרקע נמכרת אחרי שנת השמיטה ולא נשארת בבעלות הרוכש?

תשובה:

אנחנו ב'אגודת שמיטה' רוצים לזכות יהודים בקיום מצוות שמיטה ולא
חלילה לגרום לאנשים לעבור על איסורי שמיטה. דמיינו לעצמכם מה יקרה בקרקע
אם נשאיר אותה מחולקת לאמות לכל מי שרכש דרכנו יחידת קרקע, בעוד 7 שנים,
בעוד 14 שנים, יהיו שם עשרות אם לא מאות מטרים של קרקע שבעליהם לא ידע מה
קורה להם, ואם חלילה מישהו יפלוש לשטח ויגדל בה גידולים גם בשנת השמיטה?
נמצא שגרמנו לאנשים לעבור על איסורי תורה ואנו כמובן לא חפצים בכך.


עוד סיבה, כי סיכוי גדול שרוב הקונים לא יעשו שום שימוש בקרקע במרוצת
השנים ובכך נגרום לשטח גידול עצום בארץ ישראל שילך לאבדון. (אגב, ישנם
באמת קרקעות כאלה בארץ ישראל שהיו שייכים ליהודים אשר רכשו אותם בקבוצות
לפני השואה בכדי לקיים את מצוות התלויות בארץ. וכיום לא יודעים למי הקרקע
שייכת והקרקע עומדת בשיממונה.

אבל אל דאגה, הקונה לא מפסיד את כספו במכירה העתידית, אלא כבר כיום בזמן
הרכישה בערב שנת השמיטה, המחיר הנוכחי כולל בתוכו את סכום המכירה העתידית
ומוזיל את המחיר כעת.

מדוע צריך קרקע חקלאית נטועה, ולא די בהשמטת כל קרקע שהיא בארץ ישראל?

תשובה:

מצוות השמיטה מתחלקת בעצם לשניים: חלק אחד הוא מצוות "והשביעית, תשמטנה ונטשתה" בו נצטוינו על הפקרת היבול הגדל בשביעית כך שפשוט וברור שרק בקרקע בעלת גידולים חקלאיים מקיימים מצווה זו. החלק השני נוגע ל"ושבתה הארץ שבת לה'" כשכאן הציווי הוא על שביתה מעבודה. דבר המתקיים בקרקע שעיבדוה בשישית והשביתוה בשביעית.

ע"פ הוראת הוראת רב הארגון הגרש"א שטרן אגודת שמיטה מבצעת דיווח חוקי למיסוי מקרקעין ולטאבו לכל מצטרף. האם אין די בקיום הקניינים ההלכתיים?

תשובה:

הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל במכירת חמץ והיתר עיסקא היו שיש להוסיף סעיף שיתן להסכמים תוקף חוקי, שלא יהיה ניתן לבטל אותם בבתי משפט. כ"כ בנידון דינן יש לתת למקח תוקף חוקי לצד הקניינים ההלכתיים.

מה ההסבר ההלכתי להוראת עמוד ההלכה הגרש"א שטרן שליט"א שאגודת שמיטה תרכוש קרקע פרטית (טאבו) ולא אדמת מינהל?

תשובה:

המעמד של קרקעות מינהל הינו חכירה לשנים ארוכות שהוא אולי מעט יותר משכירות. אמנם בקרקעות מינהל למגורים יש לדון האם החכירה נחשבת כשכירות או כקניה, אך קרקע חקלאית נמצאת במעמד נחות יותר בכמה נקודות מרכזיות: א. כדי למכור או להעביר את בכויות החוכר בקרקע יש צורך באישור מיוחד של המינהל. ב. יש לחדש את חוזה החכירה מידי כמה שנים. ג. המינהל מחליט לעיתים על אי הארכת הסכם החכירה, מה שלא קורה במגורים.

השוכר קרקע ומשמיטה בשביעית קיים את המצווה או לא?

תשובה:

לא, היות שלהלכה נפסק ששכירות לא קניא, הרי אין השדה של השוכר אלא של המשכיר. וכן להיפך - יהודי המשכיר את שדהו לנכרי לא נפטר בכך מחיוב מצוות שמיטה

חדשות שמיטה

שמיטה תשפ"ב

טקס רכישת הקרקע לאלפים שכבר הצטרפו לקיום מצוות שמיטה בהידור מלא באמצעות "אגודת שמיטה"

בימים אלו, ערב שנת השמיטה, רבים מהמהדרים במצוות כבר מצטרפים למרנן ורבנן גדולי ישראל ורוכשים לעצמם יחידת קרקע, אשר תירשם על שמם בנאמנות בטאבו ובכך יקיימו את מצוות השמיטה בהידור בקרקע אשר בבעלותם הבלעדית ב"אגודת שמיטה" הפועלת זה כבר השמיטה השלישית במטרה לזכות כל יהודי בארץ ובעולם בקיום מצוות שמיטה בהידור, ערכו בימים האחרונים את […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

הרב שמחה מרגליות יו"ר אגודת שמיטה בראיון באתר כיכר השבת (וידאו)

אנחנו עומדים רגע לפני שנת השמיטה. בראיון מרתק ונוקב שואל משה מנס את הרב שמחה מרגליות – יו"ר אגודת שמיטה, את כל השאלות שעולות כששומעים על היוזמה לרכישת יחידות קרקע חקלאית לקיום מצוות השמיטה. למה שאדם ילך להתחייב במצווה שהוא צריך לקיים? האם אישה יכולה לרכוש קרקע? כמה מהכסף הולך לרכישת הקרקעות וכמה הולך לאגודה? מי […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

יו"ר אגודת שמיטה הרב שמחה מרגליות בראיון לרדיו קול חי

האזינו לראיון של הרב שמחה מרגליות ברדיו קול חי בתוכנית "הפוך על הפוך" בהגשתו של הרב משה בן לולו, בה סיפר על אגודת שמיטה וקיום המצווה בהידור.
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

זריזין מקדימין לשמיטה ב"אנחנו וצאצאינו"

מבצע מיוחד "זריזין מקדימין לשמיטה" מתקיים בחודש האחרון, כדי להנחיל את מצוות השמיטה לילדי ישראל ערב שנת השמיטה תשפ"ב, בבחינת "דבר בעיתו מה טוב". במסגרת המבצע  המיוחד , שיזמו "אגודת שמיטה" וארגון "אנחנו וצאצאינו" פורסם באמצעות עלונים מרתקים שחולקו בפרשת בהר אשר בה מרוכזים ענייני שנת השבע – שנת השמיטה "וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הצטרף לקיום מצוות שמיטה ע"י "אגודת שמיטה"

במהלך הביקור של ראשי האגודה בבית הגאון רבי עמרם פריד שליט"א התייחס הגאון שליט"א לנושאים הלכתיים אקטואלים במצוות השמיטה בשו"ת מרתק * וגם: מה הפתרון המבריק עבור אישה שחפיצה בקיום מצוות שמיטה בהידור במהלך ביקור שערכו ראשי "אגודת שמיטה" בין בתי גדולי ישראל נכנסו ראשי האגודה אל מעונו של הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א […]
להמשך קריאה
שמיטה תשפ"ב

עם השקת פעילות "אגודת שמיטה" נכנסו ראשי האגודה להתברך אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

זו השמיטה השלישית שמרן שר התורה סומך את ידיו על פעילות "אגודת שמיטה" המאפשרת לכל יהודי לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש, ולקיים בה בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ראשי "אגודת שמיטה" התקבלו אמש בברכה אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מיד לאחרת השקת פעילות האגודה לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, פעילות המאפשרת לכל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד במעמד נדיר ומיוחד שהתקיים בערב חג השבועות בביתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של בעל ה"שבט הלוי" שליט"א, נרכשה הקרקע בה […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א הצטרף לאגודת שמיטה בעת ביקורו ביריד המבשר

עם תום תפילת רבים המיוחדת שהתקיימה ביריד כשהרה"צ שליט"א עבר לפני התיבה, נפנה אל עמדת אגודת שמיטה והצטרף להמוני בית ישראל יחד עם גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצות השמיטה כהלכתה
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

דבורה קורן המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות "תשמטנה ונטשתה" "ושבתה הארץ שבת לה'" בפועל, הצטרפו בפועל לקיום המצוות על פי כל כללי ההלכה.ראשי אגודת השמיטה הפועלים בהכוונתו ההלכתית של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד "שערי הוראה", עלו לבתיהם של גדולי ישראל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

מיזם חדש: שמיטת קרקע – גם אם אין לך קרקע

הכל התחיל כששני אברכים שלמדו הלכות שמיטה, החליטו להפוך הלכה למעשה: הם רכשו קרקע חקלאית ענקית, חילקו אותה לחלקים. כעת נמכר כל חלק במחיר מסובסד, בכדי לאפשר לציבור הרחב לקיים את השמיטה כהלכתה.שירה כהן, הידברות לכתבה המלאה באתר הידברות http://www.hidabroot.org/he/article/77474
להמשך קריאה

יהודי יקר! האם קיימת מימיך מצוות שמיטה?

זו ההזדמנות שלך לקיים מצוות עשה "ושבתה הארץ שבת לה", ולזכות בברכת השמיטה ובסגולתה!