מהיום גם אתה יכול להצטרף לגדולי ישראל

לקיים בעצמך את מצוות השמיטה בפועל ממש

ולזכות בסגולת וציוויתי את ברכתי!

על ידי רכישת יחידת קרקע חקלאית בנאמנות לשנת השמיטה

בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש

גדולי ישראל מצטרפים ותומכים באגודת שמיטה

איך זוכים במצוות שמיטה?

אתה מצטרף וממנה אותנו לרכישת יחידת קרקע עבורך

אנחנו רושמים את היחידה על שמך בטאבו

אנחנו מפקירים את החלקה בתחילת שנת השמיטה

אתה זוכה במצווה הנדירה ובסגולה האדירה!

אתה מצטרף

וממנה את אגודת שמיטה לרכוש בשליחותך יחידת קרקע עם גידולים חקלאיים

הכשרת הקרקע

אנחנו דואגים לחקלאים שיעבדו את הקרקע ויגדלו גידולים חקלאיים בשנה השישית

רישום בטאבו

אגודת שמיטה רוכשת את הקרקע בשליחותך ורושמת אותה עבורך בטאבו בנאמנות

השבתת הקרקע

אנחנו משביתים את הקרקע ומפקירים אותה לקראת שנת השמיטה

אתה זוכה

במצוות השמיטה הנדירה ובסגולה האדירה של 'וציוויתי את ברכתי'!

כדי לשמוע יותר ולקבל את מגזין לקראת שמיטה במייל, השאר פרטים >>>

בלחיצת כפתור, יחידת קרקע יכולה להיות שלך!

אמה אחת

89 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,068)

ד' אמות בארץ הקודש

149 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 1,788)

ד' אמות על ד' אמות

299 לחודש

למשך 12 חודשים

(סה"כ: 3,588)

הפתרון ההלכתי - משפטי הכי נכון לקיום
מצוות השמיטה בהידור בזמן הזה
שליחות - נאמנות לקיום מצוות השמיטה

על מנת לאפשר לכל אחד ואחד לקיים בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ולפי כל הפוסקים, צריך שתהיה לך קרקע פרטית בבעלותך בטאבו.

למה באמצעות נאמנות? למה לא שכירות? למה טאבו ולא לא מינהל? למה בכלל להחזיק קרקע?

"אני הוא שעתיד ליתן שכר טוב אם ישמרו אותן"

(מדרש תנחומא)

זוהי הבטחתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והסגולה הנדירה של "וציוויתי את ברכתי" לשומרי השמיטה ומקיימי מצוותה.

שמיטה ושו"ת

מדוע צריך קרקע חקלאית נטועה, ולא די בהשמטת כל קרקע שהיא בארץ ישראל?

תשובה:

מצוות השמיטה מתחלקת בעצם לשניים: חלק אחד הוא מצוות "והשביעית, תשמטנה ונטשתה" בו נצטוינו על הפקרת היבול הגדל בשביעית כך שפשוט וברור שרק בקרקע בעלת גידולים חקלאיים מקיימים מצווה זו. החלק השני נוגע ל"ושבתה הארץ שבת לה'" כשכאן הציווי הוא על שביתה מעבודה. דבר המתקיים בקרקע שעיבדוה בשישית והשביתוה בשביעית.

ע"פ הוראת הוראת רב הארגון הגרש"א שטרן אגודת שמיטה מבצעת דיווח חוקי למיסוי מקרקעין ולטאבו לכל מצטרף. האם אין די בקיום הקניינים ההלכתיים?

תשובה:

הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל במכירת חמץ והיתר עיסקא היו שיש להוסיף סעיף שיתן להסכמים תוקף חוקי, שלא יהיה ניתן לבטל אותם בבתי משפט. כ"כ בנידון דינן יש לתת למקח תוקף חוקי לצד הקניינים ההלכתיים.

מה ההסבר ההלכתי להוראת עמוד ההלכה הגרש"א שטרן שליט"א שאגודת שמיטה תרכוש קרקע פרטית (טאבו) ולא אדמת מינהל?

תשובה:

המעמד של קרקעות מינהל הינו חכירה לשנים ארוכות שהוא אולי מעט יותר משכירות. אמנם בקרקעות מינהל למגורים יש לדון האם החכירה נחשבת כשכירות או כקניה, אך קרקע חקלאית נמצאת במעמד נחות יותר בכמה נקודות מרכזיות: א. כדי למכור או להעביר את בכויות החוכר בקרקע יש צורך באישור מיוחד של המינהל. ב. יש לחדש את חוזה החכירה מידי כמה שנים. ג. המינהל מחליט לעיתים על אי הארכת הסכם החכירה, מה שלא קורה במגורים.

השוכר קרקע ומשמיטה בשביעית קיים את המצווה או לא?

תשובה:

לא, היות שלהלכה נפסק ששכירות לא קניא, הרי אין השדה של השוכר אלא של המשכיר. וכן להיפך - יהודי המשכיר את שדהו לנכרי לא נפטר בכך מחיוב מצוות שמיטה

האם גם נשים מחוייבות בקיום מצוות שמיטה?

תשובה:

כן

האם יש עניין לרכוש קרקע ערב שנת השמיטה כדי להתחייב בשמיטה?

תשובה:

בוודאי!

חדשות שמיטה

שמיטה תשפ"ב

עם השקת פעילות "אגודת שמיטה" נכנסו ראשי האגודה להתברך אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

זו השמיטה השלישית שמרן שר התורה סומך את ידיו על פעילות "אגודת שמיטה" המאפשרת לכל יהודי לרכוש יחידת קרקע חקלאית פרטית בארץ הקודש, ולקיים בה בעצמו את מצוות השמיטה בהידור ראשי "אגודת שמיטה" התקבלו אמש בברכה אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מיד לאחרת השקת פעילות האגודה לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, פעילות המאפשרת לכל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטהחיים רייך י"ז סיון התשע"ד במעמד נדיר ומיוחד שהתקיים בערב חג השבועות בביתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של בעל ה"שבט הלוי" שליט"א, נרכשה הקרקע בה […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א הצטרף לאגודת שמיטה בעת ביקורו ביריד המבשר

עם תום תפילת רבים המיוחדת שהתקיימה ביריד כשהרה"צ שליט"א עבר לפני התיבה, נפנה אל עמדת אגודת שמיטה והצטרף להמוני בית ישראל יחד עם גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצות השמיטה כהלכתה
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

דבורה קורן המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות "תשמטנה ונטשתה" "ושבתה הארץ שבת לה'" בפועל, הצטרפו בפועל לקיום המצוות על פי כל כללי ההלכה.ראשי אגודת השמיטה הפועלים בהכוונתו ההלכתית של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד "שערי הוראה", עלו לבתיהם של גדולי ישראל […]
להמשך קריאה
שמיטה תשע"ה

מיזם חדש: שמיטת קרקע – גם אם אין לך קרקע

הכל התחיל כששני אברכים שלמדו הלכות שמיטה, החליטו להפוך הלכה למעשה: הם רכשו קרקע חקלאית ענקית, חילקו אותה לחלקים. כעת נמכר כל חלק במחיר מסובסד, בכדי לאפשר לציבור הרחב לקיים את השמיטה כהלכתה.שירה כהן, הידברות לכתבה המלאה באתר הידברות http://www.hidabroot.org/he/article/77474
להמשך קריאה

יהודי יקר! האם קיימת מימיך מצוות שמיטה?

זו ההזדמנות שלך לקיים מצוות עשה "והשביעית תשמטנה ונטשתה", ושבתה הארץ שבת לה, ולזכות בברכת השמיטה ובסגולתה!